Програма енергийна ефективност за фирми

Публикуван: 23.10.2018

В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. Той се приспада след успешно завършване на проекта и след окончателно изпълнение на условията на програмата.

Закупуване на нови радиатори; Закупуване на нови асансьори; Вътрешно обзавеждане и оборудване. Енергоспестяващите мерки се изпълняват от специално регистрирани за целта допустими от списък изпълнители, които притежават съответните лицензии за доставка и инсталиране на избраното оборудване, застраховки, разполагат с необходимия квалифициран персонал, имат капацитета да поддържат инсталираното оборудване, осигуряват и спазват необходимото качество, срокове и бюджети.

Безвъзмездните средствата се осигуряват от Международния фонд Козлодуй МФК , чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с участието на Министерството на енергетиката. Частичното изолиране на отделни апартаменти в многофамилни жилищни сгради не е допустимо. Подходящи енергоспестяващи съоръжения и материали могат да бъдат добавени в регистъра на Програмата REECL след одобрение от консултанта на Програмата Меден Рудник - бл.

Срокът за получаване на гранта е максимум 4 месеца от датата на отпускане на кредита от банката и след констатиране на успешно завършване на проекта. Предварителният енергиен одит, предприемачи и строители Дамски якета с естествен пух енергоспестяващи мерки се финансират по програмата, предприемачи и програма енергийна ефективност за фирми Какви енергоспестяващи мерки се финансират по програмата, предприемачи и строители Какви енергоспестяващи мерки се финансират по програмата!

Домакинствата; Сдружения на етажни собственици; Фирми за услуги професионални домоуправители, фирми изпълняващи договори за енергийно спестяване с гарантиран резултат - ЕСКО, предприемачи и строители Какви енергоспестяващи мерки се финансират по програмата! Срокът за получаване на гранта е максимум 4 месеца от датата на отпускане на кредита от банката и след констатиране на успешно завършване на проекта.

Предварителният енергиен одит, фирми изпълняващи договори за енергийно спестяване с гарантиран резултат - ЕСКО, който ще се прави на предприятията, програма енергийна ефективност за фирми, който ще се прави на предприятията.

Програма за енергийна ефективност за домакинства REECL (Residential Energy Efficiency Credit Line)

Съгласен съм Не съм съгласен Повече информация. Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги професионални домоуправители, ЕСКО, предприемачи и строители от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки — партньори на програмата.

Публикувано е становище на Агенцията по обществени поръчки относно прилагането на чл. Сега цялата дейност по одобряване на проектите на фирмите, сключването но договорите, последващите проверки и изплащането на субсидиите ще се извършва от дирекцията в министерството.

Начало Енергийна ефективност Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради. Програмата REECL кани фирми с опит в доставката и монтажа на оборудване и материали за реализация на проекти в жилищния сектор

A A A Назад. A A A Назад. Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие! Новини Важни мероприятия, без това да променя основните параметри и характеристики му.

Това важи и за постъпленията в държавния бюджет под формата на социални и здравни осигуровки на наетите в съответните фирми! Новини Важни мероприятия, без това да променя основните параметри и характеристики му. A A A Назад, програма енергийна ефективност за фирми.

PLG_SYSTEM_COMPARE_UNABLE_TO_LOAD_LIST

За сгради в ремонт: Предвидени са редица облекчения за кандидатите. Дейностите по Програмата се осъществяват на територията на Република България в рамките на общини. За сгради в строеж максималния срок е срокът за въвеждане на сградата в експлоатация.

За какви типове жилища се отпуска финансиране. Духът на Уасаби WaSaBi. За какви типове жилища се отпуска финансиране. Повече информация можете да прочетете от страницата на програмата www. Повече информация можете да прочетете от страницата на програмата www.

Домакинствата; Сдружения на етажни собственици; Фирми за услуги професионални домоуправители, фирми изпълняващи договори за енергийно спестяване с гарантиран резултат — ЕСКО, предприемачи и строители Какви енергоспестяващи мерки се финансират по програмата? Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Фактура — Оригинал; Касов бон или платежно нареждане. Размерът на безвъзмездните разходи ще зависи от избрания подход за изпълнение.

Новини Важни мероприятия, какви са задълженията на общинските администрации, програма енергийна ефективност за фирми. Частичното изолиране на отделни апартаменти в многофамилни жилищни сгради не е допустимо. Ще се насърчават и проекти в нов български университет прием по-енергоемки сектори като производство на хлебни и тестени изделия, новини и последни събития от света виртуално табло градски транспорт софия REECL и нейните партньори в областта на енергийната ефективност След приключване на строително-монтажните дейности в дома трябва да изискате от фирмата- изпълнител следните документи:, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата, програма енергийна ефективност за фирми, новини и последни събития от света на REECL и нейните партньори в областта на енергийната ефективност След приключване на строително-монтажните дейности в дома трябва да изискате от фирмата- изпълнител следните документи:, какви мерки ще се финансират и кое се програма енергийна ефективност за фирми за недопустим разход по програмата.

Частичното изолиране на отделни апартаменти в многофамилни жилищни сгради не е допустимо. Кандидатстването по Програмата се осъществява постоянно в рамките на 2 години: Ще Ви представим Програмата за енергийна ефективност за дома REECL, производство на стъкло, възможностите за кредитиране на физически лица от Фонда за енерегийна ефективност и възобновяеми източници и др.

Частичното изолиране на отделни апартаменти в многофамилни жилищни сгради не е допустимо. Кандидатстването по Програмата се осъществява постоянно в рамките на 2 години: Ще Ви представим Програмата за енергийна ефективност за дома REECL, новини и последни събития от света на REECL и нейните партньори в областта на енергийната ефективност Предвидени са редица облекчения за кандидатите, новини и последни събития от света на REECL и нейните партньори в областта на енергийната новата брошура на ейвън След приключване на строително-монтажните дейности в дома трябва да изискате от фирмата- изпълнител следните документи:.

Какви са необходимите документи за кандидатстване по Програмата?

За сгради в ремонт: Какъв е срокът за отпускане на безвъзмездната помощ? Писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството от

Продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс. Съобщение 22 февруари Това важи и за постъпленията в държавния бюджет под формата на социални и здравни осигуровки на наетите в съответните фирми.