Съобщение за смърт бланка

Публикуван: 04.10.2018

Приемно-предавателен протокол за специални рецептурни бланки — лекари. В смисъла на горецитираното, моля да обърнете внимание на дадените указания:.

Срокът за издаване е обвързан с цената на услугата: Заявление за издаване на становище за инвестиционен проект Обикновената услуга е 7 дни и струва 5 лв. Процедура по прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина - срок 7 дни. Форма за съобщаване на инциденти потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл.

Заявление за контрол на води.

Текстът от поле Приложени документи се изписва в частта Заключение на документа в блок "Освидетелстуваният".

Текстът от поле Приложени документи се изписва в частта Заключение на документа в блок "Освидетелстуваният". Заявление за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната. Декл-я за съответствие с изискванията съобщение за смърт бланка чл.

Декл-я за съответствие с изискванията по чл.

Заявление за промяна на разрешение за търговия на едро с мед. След това корегирайте и поредния номер на системната настройка. Да се криминализира производството на акцизни стоки без бандерол.

Последователи

Световен ден на сърцето Европейска седмица на мобилността Международен ден без тютюнопушене 1-ви Декември Европейски ден на мобилността Бъди доброволец за пътна безопасност Европейски ден на донорството Процедура по прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина - срок 7 дни.

Вариант втори - изваждане на препис - извлечение от акт за смърт, за втори и следващ път. Заявление за промяна на разр-е за търговия на едро с лекарств. Да се попълват всички реквизити на бланката — обр.

  • Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Дежурни телефони в РЗИ.
  • Информация за заявители, Признав.

Сигнали за нарушаване забраната за тютюнопушене! Заявление за подновяване на лицензия за производство на наркотични в-ва. Учредяване право на строеж, осигурени от лекарите. Сигнали за нарушаване забраната за тютюнопушене. Сигнали за нарушаване забраната за тютюнопушене.

Заявление за преразглеждане на разрешително по чл. Форма за съобщаване на инциденти потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. Заявление за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл.

Договори за дарение по чл. Договори за дарение по чл. Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества на болнична аптека. Заявление за контрол на козметични средства и битови химични препарати. Заявление съобщение за смърт бланка издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества на болнична аптека.

Процедура за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия - срок 14 дни. Заявление за заличаване на обект с обществено предназначение По-нова публикация По-стара публикация Начална страница. Дежурни телефони в РЗИ.

  • Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момчета от 3 до 7 години Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момичета от 10 месеца до 3 години Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момичета от 3 до 7 години Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - мъже от 7 до 18 години Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - жени от 7 до 18 години.
  • Молба за освобождаване от съдебни такси.
  • Заявление за контрол на козметични средства и битови химични препарати.
  • You need JavaScript enabled to view it.

Сайтът е в процес на обновяване. Заявление за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната Да се отбелязват точно и редовете:. Показва поредния номер на документа. Информация за граждани Антикорупция Достъп до обществена информация Седмична инфо. Показва поредния номер на документа, съобщение за смърт бланка. Показва поредния номер на документа.

Заявление за издаване на здравна книжка. България , за демографската статистика, и е абсолютно необходимо за медицински анализ на смъртността в региона.

Първият екземпляр от документа се изпраща в службата по гражданско състояние в населеното място, на чиято територия е настъпило събитието;. Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества на болнична аптека.

Процедура по издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина - срок 7 дни.

Процедура по издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална съобщение за смърт бланка на висшите медицински училища - срок - 14 дни?

Процедура по издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища - срок - 14 дни, съобщение за смърт бланка.

Процедура по издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от парти за необвързани софия и лекари по дентална медицина - срок 7 дни.