Дескриптивна геометрия - монжова проекция

Публикуван: 13.01.2018

Резултатите от постиженията при решаването на състезателните задачи са показани на фиг. Пресечните линии на равнините се наричат координатни оси.

Получаване по дадения чертеж на истински размери и други построявания по-лесно се изпълняват при ортогонално проектиране. Ако равнина m е успоредна на проекционна равнина, то фигурите от m са еднакви със съответните си проекции. Аналогично е и за втората проекция на Р.

Тези 2 равнини са охарактеризирани с една дясна ортонормирана координатна система O xyz , като координатната ос O x е върху пресечната точка на 2-те равнини.

В резултат на това разминаване на тяхното изучаване се открояват някои проблеми, свързани с различните предакадемични нива на познания и умения за работа с AutoCAD, които студентите притежават.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите. Дескриптивна геометрия - монжова проекция това винаги избираме новата равнина да е перпендикулярна на n или на k.

Students Time Примерни курсови задачи в различните проекции Move Forward With Your Education about Descriptive Geometry Въведение в Дескриптивната геометрия Дескриптивната Геометрия ни дава методи за изобразяване на пространствените фигури върху една равнина, която обикновено се нарича чертожна равнина.

Комплексната оценка на резултатите от проведената Първа студентска олимпиада по ДГ в България показва, дескриптивна геометрия - монжова проекция, че е необходимо:. Комплексната оценка на резултатите от проведената Първа студентска олимпиада по ДГ в България показва, която обикновено се нарича чертожна равнина.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Дескриптивна Геометрия updated their profile picture. Въпросната информация може да е непълна, неточна или изцяло невярна. Резултатите от постиженията при решаването на състезателните задачи са показани на фиг.
  • Със същото Решение бе прието студентите, отличени на първите три места, да бъдат стимулирани с парични награди. Частни положения на права:.
  • С други думи, ако например първите проекции на а и b се пресичат в първата проекция на точката Р и втората проекция на тази точка лежи на втората проекция на правата b, тогава втората проекция на точката не лежи върху втората проекция на b.

Newsletter

Тракийски университет, Стара Загора заедно с над европейски университ. Комплексната оценка на резултатите от проведената Първа студентска олимпиада по ДГ в България показва, че е необходимо:. Здравейте, всеки който има въпроси относно дескриптивната геометрия може да ги зададе тук.

Включват достатъчно много неща. Последна редакция на страницата: Получаване по дадения чертеж на истински размери и други построявания по-лесно се изпълняват при ортогонално проектиране. Дескриптивната описателната геометрия е дял от геометрията , разработен за определяне на форми и размерите на телата.

Освен това винаги избираме новата равнина да е перпендикулярна на n или на k. От днес имаме сайт: Представяме си плоскост MN, така че от него да можем да съдим точно за вида. От днес имаме сайт: Представяме си плоскост MN, така че от него да можем да съдим точно за вида?

Първата проекция на правата е в общо положение с тази ос. Форма за търсене Търси? Освен това винаги избираме новата равнина да е перпендикулярна на n или на k. Даване на правилата за четенето дескриптивна геометрия - монжова проекция чертежа, означаващо начало, формата и контракции при второ раждане на фигурата, представена на чертежа.

Съдържание

Тогава първата проекция на точката Р лежи в първите проекции на правите а и b. Курс "Позитивното образование в детската градина и училището".

Такава равнина няма първа диря.

На практика, в Монжовата проекция обикновено я изобразяваме с нейните дири. На други езици Добавяне на препратки. Статии без посочени източници. Въпросната информация може да е непълна, неточна или изцяло невярна.

На практика, дескриптивната геометрия се ограничава с изследване на обекти в триизмерното евклидово пространство.

FIRST OLYMPIAD IN DESCRIPTIVE GEOMETRY FOR UNIVERSITY STUDENTS IN BULGARIA

Основната идея на дескриптивната геометрия се състои в следното: За целта построяваме главна права h през точка А. Всичко, което Ви интересува за дескриптивната геометрия. See more of Дескриптивна Геометрия on Facebook.

Резултатите от постиженията при решаването на състезателните задачи са показани на дескриптивна геометрия - монжова проекция. Основната идея на дескриптивната геометрия се състои в следното:. Бележки по решенията на задачите от олимпиадата ще бъдат публикувани в следващ материал.

Основната идея на дескриптивната геометрия се състои в следното:. Основната идея на дескриптивната геометрия се състои в следното: ? Основната идея на дескриптивната геометрия се състои в следното:. Бележки по решенията на задачите от олимпиадата ще бъдат публикувани в следващ материал.

Форма за търсене

Тогава проекциите на точки А и Б ше лежат на равни разстояния от следата х фиг. Лекции и курсови задачи по дескриптивна геометрия дескриптивна геометрия. Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да са приложени допълнителни условия. Сянка на равнинна фигура в монжова проекция, са положили повече усилия и тя ги е затруднила фиг.

Представляващ съвременно технологично средство за професионална работа, продуктът за графично чертане AutoCAD притежава интердисциплинарен характер и многофункционална насоченост.

На други езици Добавяне на препратки. На други езици Добавяне на препратки.