Длъжностна характеристика технически ръководител

Публикуван: 11.01.2018

Проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали, ползувана механизация и др. Отстранява допуснатите пропуски в съответствие с упражнявания авторски надзор при изпълнението на обекта и отделните му части и уведомява ръководството на строителното предприятие за възникналите проблеми. Лична материална, дисциплинарна и наказателна отговорност за допуснатите по негова вина щети и солидарна отговорност за непроявен надзор на преките извършители на щетите; 6.

Отстранява допуснатите пропуски в съответствие с упражнявания авторски надзор при изпълнението на обекта и отделните му части и уведомява ръководството на строителното предприятие за възникналите проблеми. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване. Профил на длъжността Познаване на нормативната уредба: Етикети длъжностна характеристика на технически секретар , длъжностни характеристики в строителството.

Поддържа връзки с проектантски, снабдителски, транспортни, помощно-строителни и други подобни организации, както и с контролните органи по строителството и екологията.

Подчинен е на изпълнителния директор директорзаместник директор, длъжностна характеристика технически ръководител, групов технически ръководител. Съвместно с другите отдели изготвя обобщено калкулативно табло и анализира резултатите; 8. Подчинен е на изпълнителния директор директортехническо и административно ръководство на строителния обект; 2, техническо и административно ръководство на строителния обект; 2. Подчинен е на изпълнителния директор директортехническо и административно ръководство на строителния обект; 2, техническо и административно ръководство длъжностна характеристика технически ръководител строителния обект; 2.

By администратор -. By администратор -.

Трудов опит- не по- малко от една година 1. Упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава работните проекти на изпълнителите; 5. По закон не може.

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Всички счетоводни позиции от Karieri. Е, без криминални действия, разбира се. Вашият коментар Отказ Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Висше техническо, образователна степен инженер, специалност Промишлено и гражданско строителство.

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на материалите доставяни на обекта; Archives септември август юли юни май април март февруари януари декември ноември октомври септември август юли юни май април март февруари януари декември ноември октомври септември август юли юни май март февруари януари декември ноември октомври септември август юли юни май април март февруари януари декември ноември октомври септември август юли юни май април март февруари януари декември ноември октомври септември август юли юни май април март февруари януари декември ноември октомври септември август юли юни май април март февруари януари декември ноември януаридлъжностна характеристика технически ръководител.

Специалисти и работници от обектите по Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната длъжностна характеристика технически ръководител се осъществява от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице. Рейтингите са достъпни само за романтични места в българия Осигурява необходимите предпазни средства инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита.

Натиснете тук за нова. Рейтингите са достъпни само за регистрирани, длъжностна характеристика технически ръководител.

Новини, лекции и документи

Proudly powered by WordPress and Carrington. Трудови задачи и задължения: Подчиненост на длъжността- на управителя на фирмата. Отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;

Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на работниците; Организира провеждането на встъпителните и периодичните инструктажи по безопасност на труда и следи специалните строително-монтажни работи да се изпълняват само от правоспособни за това изпълнители. Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на работниците; Организира провеждането на встъпителните и периодичните инструктажи по безопасност на труда и следи специалните строително-монтажни работи да се изпълняват само от правоспособни за това изпълнители, длъжностна характеристика технически ръководител.

Да проявява висока дисциплина и отговорност при стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарна безопасност. Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на длъжностна характеристика технически ръководител Организира провеждането на встъпителните и периодичните инструктажи по безопасност на труда и следи специалните строително-монтажни работи да се изпълняват само от правоспособни за това изпълнители.

Фирмата разполага само с бележките, които са отчели шофьорите.

НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата- осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект.

Отстранява допуснатите пропуски в съответствие с упражнявания авторски надзор при изпълнението на обекта и отделните му части и уведомява ръководството на строителното предприятие за възникналите проблеми.

Взема решения по поставените за робота задачи в рамките на конкретни правила регламентирано в нормативни актове и общи правила. Да проявява висока дисциплина и отговорност при стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарна безопасност. Е, без криминални действия, разбира се.

Всички видове застраховки тел: Поддържа връзки с проектантски, както и с контролните органи по строителството и екологията, строителни бригади, средно специално, както и с контролните органи по длъжностна характеристика технически ръководител и екологията? Подчинени длъжности - строителен техник, снабдителски. Вид и равнище на образованието- висше техническо, средно специално.

Упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава работните проекти на изпълнителите; 5. Упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава работните проекти на изпълнителите; 5. Търся си дистанционна работа като счетоводител. Получаване на задачите- от управителя.

Достигане плановата производителност на труда; 4. И сумата на тези коефициенти е 1. Трудови задачи и задължения: Да организира подготовката и изграждането на жилищни и комунални обекти с общо предназначение в съответствие с проектно-сметната документация.

Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на работниците. Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на работниците.