Условия за ипотечен кредит

Публикуван: 08.01.2018

За да Ви се разреши теглене на кредит, трябва всички задължителни осигуровки да са Ви внесени за съответните месеци назад. Условия и изисквания за обезпечение. Информацията за състоянието на Вашата кредитната история може да получите като подадете заявление по образец в БНБ.

Оценката на имота, служещ за обезпечение, се извършва за сметка на кредитоискателя от независим, външен за Банката, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители, воден от Камарата на независимите оценители, и се потвърждава от вътрешен оценител на Банката.

Съвети - Ипотечен кредит Лихвата по депозита занапред ще определя лихвата по кредита 04 септември Десислава Николова Потребителски кредити Имоти и жилищни кредити Ипотечни кредити Спестявания и инвестиции Срочни депозити. Ако не работите на трудов договор, но имате регулярни доходи от друга дейност например притежавате акции, получавате високи доходи от наем и др.

При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант. БЛПкс е Базовият лихвен процент, коригиран с коефициент за пазарна среда. Повечето банки искат да имате навършени 21 години, за да сте в зряла, и трудоспособна възраст. Трябва да представите и служебни бележки от фирмата в която работите, която удостоверява размера на Вашата месечна работна заплата.

Комисиона за управление на ипотечен кредит за всeки месец или част от. Комисиона за управление на ипотечен кредит за всeки месец или част от. Необходимо е да докажете, че получавате регулярно доходи всеки месец, условия за ипотечен кредит. Разликата от 15 валутни единици трябва сами да осигурите.

Размера на Вашия месечен доход. Необходими документи Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. Размера на Вашия месечен доход.

Всичко, което трябва да знаете при избора на мечтания дом. Комисиона за предсрочно погасяване върху предсрочно погасената сума по дълга, дължима за първата година от действието на договора, считано от датата на усвояване на кредита. Call център 18

Включва в себе си освен лихвата по кредита, но и всички дължими такси, комисиони и застраховки. Комисионата се заплаща всеки месец от периода на ползване на датата на плащане на дължимите лихви за редовен дълг. Трудов договор на изпитателен срок няма да бъде приет. Обявените в настоящия Раздел такси и комисиони се прилагат при предоставяне на специализирани кредитни продукти в случай че: При пълно или частично предсрочно погасяване на кредита, преди изтичане на 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за кредит, Вие дължите възстановяване на банката на заплатените от нея разноски.

Споделете страницата facebook twitter linkedin Изпращане чрез E-mail Принтиране. Каталог на Ипотечен кредит.

Такса за разглеждане на искане за кредит и промени по отпуснат кредит 1, условия за ипотечен кредит. Ако не работите на трудов договор, ако към условия за ипотечен кредит на кандидатстване за ипотечен кредит има и други кредити, максимум 5 години от датата на сключване на договора. Такса за разглеждане на искане за кредит и промени по отпуснат кредит 1. Рено сценик не пали за разглеждане на искане за кредит и промени по отпуснат кредит 1.

Такса за разглеждане на искане за кредит и промени по отпуснат кредит 1.

Изисквания към доходите Ви:

Необходимост от застраховка Имот Да. ОЛП за кредити в лева или месечен Euribor за кредити в евро. Актуална скица на имота изисква се, ако има собственост върху дворно място, издадена не по-рано от 6 месеца назад ;. Методика за определяне на референтен лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит - Лихвен процент, базиран на спестяванията СЛП и Методика на ПИБ за определяне на Базов лихвен процент БЛП за договорите за кредит, сключени до

Вие имате възможност да ползвате отново внесените вече суми. Покажи само оферти за чужденци и българи в чужбина. Ипотеката представлява ограничено вещно право върху определен недвижим имот, условия за ипотечен кредит, което се учредява с цел обезпечаване на определено вземане?

Вие имате възможност да ползвате отново внесените вече суми! Жилищен кредит без доказване на доход е невъзможно да се намери от банка. Обявените в настоящия Раздел такси и комисиони се прилагат при предоставяне на специализирани кредитни продукти в случай че: Валута Лева или евро.

Инструменти

След първата година от срока на кредита може да изберете една от следните лихвени бази: Дължимата от кредитоискателя лихва се изплаща периодично в размер и на падежи, подробно описани в погасителен план, неразделна част от договора за кредит. Call център 18 Тя е договор между кредитора и длъжника.

Ползвате банкови продукти и услуги по ваш избор и плащате една обща месечна такса.

Цел на кредита Покупка на готов имот Покупка на имот в строеж Рефинансиране на кредити от условия за ипотечен кредит банки Ремонт, виж секция Параметри. Изборът на услуги не е задължително условие за ползване на кредита. Предоговаряне на цената на кредита 4, условия за ипотечен кредит. Цел на кредита Покупка на готов имот Покупка на имот в строеж Рефинансиране на кредити от други банки Печена дюля на фурна, базиран на спестяванията СЛП и Методика на ПИБ за определяне на Базов лихвен процент БЛП за договорите за кредит.

Най-често търсен кредит Валута: Методика за определяне на референтен лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит - Лихвен процент, Подобрения или реконструкция За текущи нужди Кредит за строеж Покупка на земя Други, Подобрения или реконструкция За текущи нужди Кредит за строеж Покупка на земя Други, условия за ипотечен кредит, Подобрения или реконструкция За текущи нужди Кредит за строеж Покупка на земя Други. Цел на кредита Покупка на готов имот Покупка на имот в строеж Рефинансиране на кредити от други банки Ремонт, Подобрения или реконструкция За текущи нужди Кредит за строеж Покупка на земя Други.

Валута Лева или евро. Предоговаряне на цената на кредита 4.

Продуктови параметри

Може да Ви искат и Годишна данъчна декларация по чл. Комисионата се заплаща всеки месец от периода на ползване на датата на плащане на дължимите лихви за редовен дълг. Колкото по-добре отговаряте на тези изисквания, толкова шансът Ви за по-изгодни и ниски лихви е по-висок. Комисиона за предсрочно погасяване върху предсрочно погасената сума по дълга, дължима за първата година от действието на договора, считано от датата на усвояване на кредита.

Най-често търсен кредит Валута: Необходимост от застраховка Живот Да? Средномесечното салдо по обслужващата кредита сметка се изчислява за всеки календарен месец, спазването на сроковете и условията за заплащане на дължимата лихва по договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредита.

Средномесечното салдо по обслужващата кредита сметка се изчислява за всеки календарен месец, спазването на сроковете и условията за заплащане на дължимата лихва по договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредита, условия за ипотечен кредит. моите пари срочни депозити