Информационна система на образованието админ

Публикуван: 17.11.2018

Услуги в Интернет Комуникационни- чат, електронна поща. През година е разработена първата версия на ИС АдминПро, внедрена в пилотни училища. Houston, we have a problem!

Обратная связь Правообладателям Политика конфеденциальности Условия использования. Reset share links Resets both viewing and editing links coeditors shown below are not affected.

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. Услуги в Интернет Комуникационни- чат, електронна поща. Информационна система на образованието:

Кнопочки находятся чуть ниже. Загружай и скачивай презентации бесплатно. Неправителствени организации и обучаващи институции в сферата на ученето през целия живот от България и други страни-членки на Информационна система на образованието админ. Данните се подават с електронен подпис от директора на училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие:.

Данни за училището, детската градина или ЦПЛР. Данни за училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие:?

  • Интегрирана система за управление.
  • Мениджърският екип, дейността и посоката на развитие се запазват.

Previous slide Next slide. АдминСофт разработва и поддържа Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение, която обработва процедурите за лицензиране на Центрове за професионално обучение и Центрове за информиране и професионално ориентиране, събира и обработва годишната информация за дейността на ЦПО и поддържа Регистър на издадените от ЦПО документи за професионално обучение и придобита професионална квалификация.

Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:. АдминСофт има сериозен опит в изграждане на архитектура на интегрирани бази данни и инструментариум, отразяващи спецификата на процесите в областта на образованието, обучението и социалните системи, и обработка на данните на различни равнища с цел осигуряване оптимални условия за анализ на данните, необходими за работата на експертите и ръководителите.

В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт:.

  • Услуги в Интернет Комуникационни- чат, електронна поща. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  • Интегрирана система за управление. Неправителствени организации и обучаващи институции в сферата на ученето през целия живот от България и други страни-членки на ЕС.

Check out this article to learn more or contact your system administrator. Check out this article to learn more or contact your system administrator. Структура на циркулярен документ А Циркулярни документи:. Структура на циркулярен документ А Циркулярни документи:. Еще похожие презентации информационна система на образованието админ нашем архиве: Как да напишем некомерсиална книга с екип от 30 автора.

Статистика

Invited audience members will follow you as you navigate and present People invited to a presentation do not need a Prezi account This link expires 10 minutes after you close the presentation A maximum of 30 users can follow your presentation Learn more about this feature in our knowledge base article. Екипът на АдминСофт включва както опитни експерти в областта на образованието и дизайна на обучението, така и амбициозен колектив от ИТ специалисти, ползващи богата гама от програмни езици, съответстващи на спецификата на разработваните продукти.

Copy code to clipboard. Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:

Графична интерпретация на данни. Свидетелства за придобита СПК: Допълнителни колони в Лист 1. Графична интерпретация на данни. Наименования на министерства, съгласно Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България Актуализирани номенклатури 2.

Графична интерпретация на данни.

Who can edit:

Send the link below via email or IM. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Работа със софтуерните приложения за въвеждане на данни Продуктов сайт:

Send the link below via email or IM. АдминСофт има собствена система за он-лайн обучение и провеждане на уебинари - АдминСофт Видео. Еще похожие презентации в нашем архиве:. Еще похожие презентации в нашем архиве:.

При работа с външни консултанти - да се свържат с разработващия екип при нужда При импорт на данни от външни системи: Do you really want to delete this prezi! АдминСофт има информационна система на образованието админ система за он-лайн обучение и провеждане на уебинари - АдминСофт Видео.

Invited audience members will follow you as you navigate and present People invited to a presentation do not need a Prezi account This link expires 10 какво правим в сенките after you close the presentation A maximum of 30 users can follow your presentation Learn more about this feature in our knowledge base article. Send the link below via email or IM, информационна система на образованието админ.

Downloading prezi...

Он-лайн регистър на движението на учениците 2. Софтуерни продукти Софтуерни приложения за въвеждане на данни АдминЛ: Интегрирана система за управление.

Подаване на данни На основание чл. Регистър на документи за завършена образователна степен Проверка на данните, моля свържете се с разработващия екип по e-mail:, моля свържете се с разработващия екип по e-mail:!